Praktisk information

Her på siden kan du finde vores praktiske informationer.

Transport

Vi kan hjælpe med levering og afhentning til kantsten.
Der skal være mindst 2 personer til at hjælpe med at løfte produkterne.
Kontakt os eventuelt ved spørgsmål.

Prisen er beregnet ud fra vores lager i Fjellerup.

Link til Krak.dk for km beregning.

Bemærk: Du skal kun betale den ene vej, afhentning er inkl.

Op og nedtagning​

Prisen for op- og nedtagning er 500 DKK inkl. moms.​

Rengøring og tørring

Prisen for grov rengøring er en halv dagsleje.

Hvis det er nødvendigt med tørring af hoppeborg, f.eks. efter regn, vil der være et ekstra tillæg på en halv dagsleje af hoppeborgen.

Regler og vilkår

 1. Generelt
  1.1 Følgende betingelser er gældende for alle aftaler om udlejning af udstyr eller salg af produkter fra Djurs Festudlejning, CVR nr. 38190415 (Udlejning Djursland), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

  1.2 Vilkårene er udleveret sammen med fremsendelse af overslag, tilbud eller aftale og underskrives og returneres af lejer forud for leverance.

  1.3 Alle priser er inkl. moms.

  1.4 Ved levering af det lejede udstyr tillægges omkostning til transport, som aftales på forhånd. Lejer skal stille mindst én person over 18 år til rådighed for at bistå med af- og pålæsning af udstyr i forbindelse med levering.

  1.5 Det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand ved lejemålets ophør. Lejer skal straks meddele udlejer, hvis der ved levering eller under brug konstateres skader på eller funktionsproblemer ved det lejede. Skader opstået i lejeperioden repareres og faktureres lejer efter regning.

 2. Afbestilling
  2.1 Afbestilling kan ske uden gebyr indtil 30 dage før den aftalte leveringsdag.

  2.2 Afbestilles der med 29 dage og op til 72 timer før den aftalte leveringsdag, beregnes et gebyr på 30 % af den aftalte pris inkl. moms.

  2.3 Ved afbestilling inden for de sidste 72 timer opkræves fuld pris.

 3. Betaling og forsinket aflevering
  3.1 Faktura udstedes, når aftalen indgås, og forfalder 7 dage efter fakturaens udstedelse. Dette er alt efter aftale.

  3.2 Såfremt lejet udstyr ikke returneres på det aftalte tidspunkt, betaler lejer tilsvarende leje, indtil det lejede er tilbageleveret.

  3.3 Udlejers forsikring dækker bortkomst, såfremt det lejede har været opbevaret forsvarligt aflåst. Lejer betaler i så fald udlejers selvrisiko. I andre tilfælde af det lejedes bortkomst eller undergang, mens det lejede har været i lejers besiddelse, hæfter lejer for betaling af det lejedes værdi opgjort som prisen for indkøb af tilsvarende produkt.

 4. Opsyn og ansvar
  4.1 Lejer forpligter sig til, at en myndig voksen person til enhver tid under brug holder opsyn med det lejede og er instrueret i korrekt brug af det lejede.

  4.2 Ved brug af hoppeborge påhviler det lejer at sikre, at hoppeborgen er forsvarligt oppustet inden brug, at hoppeborgen er forsvarligt fastgjort og nedtages i tilfælde af blæsevejr, og at hoppeborgen ikke benyttes med fodtøj eller andre genstande, der kan skade hoppeborgen.

  4.3 Udlejer er uden ansvar for personskader eller materielle skader, der direkte eller indirekte måtte følge af brug af det lejede. Brug af det lejede sker i fuldt omfang på eget ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved det lejede, der konstateres i lejeperioden og som ikke skyldes lejers forhold, men yder dekort for manglende brugbarhed, maksimeret til det beløb der skulle betales i leje.

  4.4 Lejer er ansvarlig for eventuelle nødvendige tilladelser til opsætning og brug af det lejede på det ønskede sted.

 5. Registrering af persondata
  5.1 I forbindelse med at der indgås aftaler, indsamles en række personoplysninger om kunden for at kunne opretholde kundeforhold og korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v.

  5.2 De oplysninger, der registreres, er: navn, adresseoplysninger, evt. CVR/CPR-nummer, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om aftalen i 3 år, og nogle gange i 5 år, når krævet af bogføringsloven.

  5.3 Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Henvendelse herom sker til Jakob Lunden på e-mail: djurs.fu@gmail.com

Mangler du det helt rigtige udstyr til din fest?

Så tøv endelig ikke med at kontakte Djurs Festudlejning. Vores ting er pæne og i orden, eftersom de er synet og forsikret, så det er altid sikkert for dig at handle med os. 

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.​​
Felter markeret med * skal udfyldes.