Praktisk information

Her på siden kan du finde vores praktiske information.

​Transport

​Vi kan hjælpe med levering og afhentning til kantsten.

Der skal være min. 2 til at hjælpe med at løfte produkterne.

Kontakt evt. ved spørgsmål.

Prisen er beregnet ud fra vores lager i Fjellerup

Link til Krak.dk for km beregning.

Bemærk: Du skal kun betale den ene vej, afhentning er inkl.

0-20km

(ved bestilling over 700,-)

Gratis

21-50km​

500 kr.​

51-100km​

1000 kr.​

101-200km​

1500 kr.​

Sjælland​

2500 kr.​

Op og nedtagning​

Prisen for op- og nedtagning er 500 DKK inkl. moms.​

Rengøring og tørring

Pris for grov rengøring er halv dagsleje.​

Hvis det er nødvendigt med tørring af hoppeborg, efter f.eks. regn, vil der være et ekstra tillæg på en halv dagsleje af hoppeborgen.

Regler og vilkår

 • 1. Generelt
 • 1.1 Følgende betingelser er gældende for alle aftaler om udlejning af udstyr eller salg af produkter fra Djurs Festudlejning, CVR nr. 40111603 (Lunden Huse), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
 • 1.2 Vilkårene er udleveret sammen med fremsendelse overslag, tilbud eller aftale og underskrives og returneres af lejer forud for leverance.
 • 1.3 Alle priser er inkl. moms.
 • 1.4 Ved levering af det lejede udstyr tillægges omkostning til transport, som aftales på forhånd. Lejer skal stille mindst en person over 18 år til rådighed til at bistå med af- og pålæsning af udstyr i forbindelse med levering.
 • 1.5 Det lejede udstyr skal tilbageleveres i samme stand ved lejemålets ophør. Lejer skal straks meddele Udlejer, hvis der ved levering eller under brug konstateres skader på eller funktionsproblemer ved det lejede. Skader opstået i lejeperiode repareres og faktureres Lejer efter regning.
 • 2. Afbestilling
 • 2.1 Afbestilling kan ske uden gebyr indtil 30 dage før den aftale leveringsdag.
 • 2.2 Afbestilles der med 29 dage og op til 72 timer før den aftalte leveringsdag beregnes et gebyr på 30 % af den aftalte pris inkl. moms.
 • 2.3 Ved afbestilling inden for de sidste 72 timer, opkræves fuld pris.
 • 3. Betaling og forsinket aflevering.
 • 3.1 Faktura udstedes efter udløbet af den aftalte lejeperiode eller før og forfalder 7 dage efter fakturaens udstedelse. Dette er alt efter aftale.
 • 3.2 Såfremt lejet udstyr ikke returneres på det aftalte tidspunkt betaler Lejer tilsvarende leje indtil lejede er tilbageleveret.
 • 3.3 Udlejers forsikring dækker bortkomst, såfremt det lejede har været opbevaret forsvarligt aflåst. Lejer betaler i så fald Udlejers selvrisiko. I andre tilfælde af det lejedes bortkomst eller undergang mens det lejede har været i Lejers besiddelse hæfter Lejer for betaling af det lejedes værdi opgjort som prisen for indkøb af tilsvarende produkt.
 • 4. Opsyn og ansvar
 • 4.1 Lejer forpligter sig til, at en myndig voksen person til en enhver tid under brug holder opsyn med det lejede og er instrueret i korrekt brug af det lejede.
 • 4.2 Ved brug af hoppeborge påhviler det Lejer at sikre, at hoppeborgen er forsvarligt oppustet inden brug, at hoppeborgen er forsvarligt fastgjort og nedtages i tilfælde af blæsevejr og at hoppeborgen ikke benyttes med fodtøj eller andre genstande, der kan skade hoppeborgen.
 • 4.3 Udlejer er uden ansvar for personskader eller materielle skader, der direkte eller indirekte, måtte følge af brug af det lejede. Brug af det lejede sker i fuldt omfang på eget ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved de lejede der konstateres i lejeperioden og som ikke skyldes Lejers forhold, men yder dekort for manglende brugbarhed, maksimeret til det beløb der skulle betales i leje.
 • 4.4 Lejer er ansvarlig for eventuelle nødvendige tilladelser til opsætning og brug af det lejede på det ønskede sted.
 • 5. Registrering af persondata
 • 5.1 I forbindelse med at der indgås aftaler, indsamles en række personoplysninger om kunden, for at kunne opretholde kundeforhold og korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v.
 • 5.2 De oplysninger der registreres er: Navn, adresseoplysninger, evt. CVR/CPR nummer, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om aftalen i 3 år, og nogle gange i de 5 år, når krævet af bogføringsloven.
 • 5.3 Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Henvendelse herom sker til
  Mikkel Rold Bøving Lunden på e-mail: jakob@djurs-festudlejning.dk

Mangler du det helt rigtige udstyr til din fest?

Så tøv endelig ikke med at kontakte Djurs Festudlejning. Vores ting er pæne og i orden, eftersom de er synet og forsikret, så det er altid sikkert for dig at handle med os. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.​​

​Felter markeret med * skal udfyldes.

Udlejningsfirma, der leverer festmaskiner til privat- og erhvervsfester i hele Danmark.

Djurs Festudlejning

Strandvejen 17, Fjellerup, 8585 Glesborg

Telefon: 42 52 52 99

Åbningstider

Man - Fre: 07:00 - 18:00

Lør - Søn: 09:00 - 17:00